Dividend uitkeren

Wanneer mag je dividend uitkeren?

07/03/2024
|
107
Waldo Taekema
Waldo Taekema
07/03/2024

Dividend uitkeren kan een aantrekkelijke manier zijn om de winst van een vennootschap te verdelen onder de aandeelhouders. Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Je moet rekening houden met de balanstest, de uitkeringstoets, de goedkeuring van de AvA, de statuten en de fiscale aspecten. In deze blog lees je wat deze bovenstaande onderdelen inhouden, zodat jij weet wanneer je jouw winstuitkering mag uitkeren.

De balanstest

De eerste voorwaarde is dat de balans van de onderneming positief moet zijn. Dit betekent dat het eigen vermogen van de vennootschap na de dividenduitkering nog steeds groter moet zijn dan de wettelijke en statutaire herwaarderingsreserves. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de investeringsaftrek van de organisatie. De wettelijke reserve is een percentage van de winst dat je verplicht moet reserveren. De statutaire reserve is een reserve die je statutair verplicht bent aan te houden. Met positieve ontwikkelingen in de markt is de kans op een positieve balanstest groot.

De uitkeringstoets

De tweede voorwaarde is dat de uitkeringstoets positief moet zijn. Dit betekent dat de vennootschap na de dividenduitkering nog steeds in staat moet zijn om haar schulden te betalen. De uitkeringstoets is een prognose van de toekomstige liquiditeit van de vennootschap. De onderneming moet te allen tijde zijn uitgaven kunnen dekken met de inkomsten. Is de liquiditeit van de vennootschap niet in orde, dan kan er geen winstuitkering plaatsvinden.

Goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)

De derde voorwaarde is dat de AvA (Algemene vergadering Aandeelhouders) goedkeuring moet geven aan de dividenduitkering. De AvA is het orgaan dat de aandeelhouders vertegenwoordigt. De AvA beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dividend er kan worden uitgekeerd. Een goedkeuring voor het uitkeren van dividend kan alleen worden bewerkstelligd als de eerste twee voorwaarden voldaan zijn.

Ook interessant  Wanneer mag je je woning verkopen zonder makelaar
Belastingen

De statuten

Bij het oprichten van een vennootschap is het opstellen van statuten wettelijk verplicht. Wet- en regelgeving vormen samen het fundament van een organisatie. Hieronder vallen ook de interne regels en afspraken van de rechtspersoon. In deze wetgeving is bijvoorbeeld vastgelegd hoe bestuurders worden benoemd en hoe beslissingen worden genomen. Ook het uitkeren van dividend moet in deze statuten beschreven staan. Neem daarom altijd de statuten door als je niet zeker weet hoe de vennootschap te werk gaat en wilt weten wat de gevolgen kunnen zijn. Advies over algemeen bestuursrecht kan jou een uitkomst bieden bij fiscale vraagstukken.

Fiscale aspecten

Er zijn ook fiscale aspecten waar je rekening mee moet houden bij het uitkeren van dividend. Dividend is belastbaar in de vennootschapsbelasting en in de inkomstenbelasting. Er zijn twee soorten dividendbelasting:

1) Dividendbelasting in de vennootschapsbelasting, de vennootschap betaalt vennootschapsbelasting over de winst die de onderneming maakt. Dividend wordt uitgekeerd uit de winst na belasting. Dit betekent dat er al vennootschapsbelasting is betaald over het dividend. In de juiste gevallen doet de vennootschap zelf, de dividendbelasting inhouden over het dividend dat wordt uitgekeerd.

2) Dividendbelasting in de inkomstenbelasting, aandeelhouders betalen inkomstenbelasting over het dividend dat ze ontvangen. De hoogte van de inkomstenbelasting hangt af van het belastingschijventarief van de aandeelhouder.

Disclaimer

Deze blog is geen juridisch advies. Raadpleeg daarom altijd een expert voordat je de vlag uithangt en dividend uitkeert.

Recent

Wanneer mag je een cv-ketel kopen?

13/06/2024

Wanneer mag je rijden na het drinken van alcohol?

13/06/2024

Wanneer mag je crypto kopen?

12/06/2024

Wanneer mag je beginnen met kolven?

07/06/2024

Wanneer mag je research chemicals kopen?

21/05/2024

Meer in deze categorie

Wanneer mag je een cv-ketel kopen?

Wanneer mag je een cv-ketel kopen?

|
Wanneer mag je rijden na het drinken van alcohol?

Wanneer mag je rijden na het drinken van alcohol?

|
crypto

Wanneer mag je crypto kopen?

|
Research chemicals

Wanneer mag je research chemicals kopen?

|
© Copyright Wanneermagje 2024

Onderdeel van de BetekenisFabriek

hello world!