gevaarlijke stoffen

Wanneer mag je met gevaarlijke stoffen werken?

30/10/2023
|
25
Waldo Taekema
Waldo Taekema
30/10/2023

In de industrie komen we vaak gevaarlijke stoffen tegen. Als je werkt met deze stoffen zijn er strenge regels aan verbonden, zodat de werknemers veilig hun werk kunnen doen. Wanneer mag je precies met deze stoffen werken? In deze blog gaan we daarna kijken.

De juiste training

Voordat iemand met gevaarlijke stoffen mag werken is het belangrijk dat hij of zij de juiste training heeft gehad. Deze trainingen zorgen ervoor dat werknemers de risico’s begrijpen en weten hoe ze veilig met deze stoffen moeten omgaan. Er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken als het gaat om werken met gevaarlijke stoffen. Het is dus noodzakelijk dat een werknemer bepaalde certificering heeft of opleiding heeft afgerond.

Regelgeving

De regelgeving bij het werken met gevaarlijke stoffen is streng en wordt in Nederland bepaald door verschillende wetten en regels, zoals de arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van iedereen te waarborgen. Ook een UFI kan een goede toevoeging zijn om je aan de juiste regels te houden. Voor inspectiediensten wordt het dan ook een stuk makkelijk gemaakt.

bron: www.devibfabriek.nl/aanmelding-bij-het-antigifcentrum-art-45-van-clp/

Veiligheidsmaatregelen

Het is ook belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te hanteren wanneer je met deze stoffen gaat werken. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en ademhalingsbescherming. Ook is het zorgen voor goede ventilatie in de werkruimte belangrijk voor de veiligheid.

Registratie en administratie

Bedrijven zijn verplicht om een administratie bij te houden van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Ook moet er een risico inventarisatie-en evaluatie (RI&E) worden uitgevoerd om de risico’s in kaart te brengen en te beheersen.

Ook interessant  Wanneer mag je in je nieuwe woning wonen?

Noodprocedures

Zorg ervoor dat er duidelijke noodprocedures zijn vastgesteld voor het geval er iets misgaat. Er moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren als er een incident of ongeval plaatsvind met gevaarlijke stoffen. De juiste medische hulp is ook cruciaal.

Vond je deze blog interessant en wil je weten wanneer je thuis mag werken? Lees dan deze blog of lees wanneer mag je een dierenziekenhuis bezoeken?

Recent

Wanneer mag je niet vliegen tijdens een zwangerschap?

01/12/2023

Wanneer mag je overwaarde opnemen?

23/11/2023

Wanneer mag je een telefoonabonnement afsluiten?

22/11/2023

Wanneer mag je je woning verkopen zonder makelaar

22/11/2023

Wanneer mag je met een buitenlands kenteken rijden in Nederland?

22/11/2023

Meer in deze categorie

Wanneer mag je niet vliegen tijdens een zwangerschap?

Wanneer mag je niet vliegen tijdens een zwangerschap?

|
overwaarde opnemen

Wanneer mag je overwaarde opnemen?

|
huis

Wanneer mag je je woning verkopen zonder makelaar

|
,
douche

Wanneer mag je douchen met hechtingen?

|
© Copyright Wanneermagje 2023

Onderdeel van de BetekenisFabriek

hello world!